เริ่มต้น
กำลังค้นหาเซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุด
ไอพี: ...
ผู้ให้บริการ: ...
powered by FIREPROBE.NET
การทดสอบ:
ปิง
...
Mb/s
ดาวน์โหลด:
... Mb/s
ที่อัพโหลด:
... Mb/s
ปิง:
... ms
Jitter:
... ms
เริ่มต้นใหม่ SHARE อนุมัติ
เลือกเซิร์ฟเวอร์

การท่องเว็บ: 5/5
สตรีมมิ่งวิดีโอ (720p): 5/5
สตรีมมิ่งวิดีโอ (1080p): 5/5
วิดีโอคอล: 5/5
การเล่นเกม: 5/5